Info | Toepassingen | Referenties

Betonstructuren

Berekenen – Tekenen van de BETONSTRUCTUUR

 • Het TECHNOCON-team berekent en tekent industriegebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, tribunes in PREFAB-BETONstructuren.
 • Schetsen, opmetingen of architectuurplannen worden uitgewerkt en gedetailleerd in een 3D-model.
 • Indien nodig verzorgt TECHNOCON de grondsondering of de opmeting van de bestaande toestand in samenwerking met onze externe partners.
 • Het 3D-model wordt na overleg met bouwheer, architect, aannemer getraceerd en verwerkt tot het productiedossier dat alle nodige plannen en lijsten bevat die nodig zijn voor de uitvoering.

Berekenen

 • Voor de stabiliteitsberekening van de structuren werkt TECHNOCON o.a. met het rekenprogramma SCIA ENGINEER.
 • Alle berekeningen houden rekening met Eurocodes en Europese of nationale normen.
 • De resultaten van de berekeningen worden aangeleverd aan de hand van een rekennota.

Tekenen

 • Het modelleren en traceren van de prefab-betonstructuren naar uitvoeringsdossiers worden verwerkt aan de hand van het tekenprogramma TEKLA STRUCTURES CONCRETE.
 • Het tekenwerk wordt opgebouwd vanuit een 3D-model.
 • Het uitvoeringsdossier bestaat uit de overzichtsplannen, pos- en merktekeningen, de nodige lijsten.
 • We bieden de mogelijkheid om het volledige productiedossier te downloaden via FTP-server.

Deze methode is ook zeer geschikt voor het opmaken van:

 • Bekistingsplan
 • Wapeningsplan
 • Funderingsplan

 

Betonstructuren > Toepassingen

 • Prefabbton-gebouwen
 • Agro- en industriebouw
 • Productieloods
 • Kantoorgebouwen
 • Logistiek cenrum
 • Shopping centrum
 • Appartementsbouw
 • Hotels
 • ...
 • Distributiecentrum
 • Koel- en vrieshuizen
 • Diepvriesgebouw
 • Toonzaal
 • Hallenbouw
 • Assembalgeloods
 • ...
 • Scholen
 • Ziekenhuizen
 • Rust- en verzorgingshuizen
 • Complexen voor sport- en recreatie
 • Cultuurcentrum
 • ...
 • Tribunes
 • Parkeergarages
 • Steunstructuren
 • Vloerplaten
 • Trappen
 • Terrassen
 • ...
 • Dakstabiliteit i.f.v. zonnepanelen en groendaken