Info | Toepassingen | Referenties

Staalstructuren

Ontwerp – Berekenen – Tekenen van de STAALSTRUCTUUR

 • Het TECHNOCON-team berekent en tekent steunstructuren, trappentorens, gebouwen in STAAL.
 • Schetsen, opmetingen of architectuurplannen worden uitgewerkt en gedetailleerd in een 3D-model.
 • Indien nodig verzorgt TECHNOCON de grondsondering of de opmeting van de bestaande toestand in samenwerking met onze externe partners.
 • Het 3D-model wordt na overleg met bouwheer, aannemer en constructeur getraceerd en verwerkt tot het productiedossier dat alle nodige plannen en lijsten bevat die nodig zijn voor de uitvoering.

Ontwerp

 • Aan de hand van schetsen, in overleg met de opdrachtgever en in functie van de doelstelling van de staalstructuur, wordt de staalstructuur ontworpen.
 • Zowel de practische aspecten, de uitvoerbaarheid als de economische aspecten worden in overweging genomen.
 • Indien nodig wordt een voorstudie van de stabiliteit uitgevoerd.

Berekenen

 • Voor de stabiliteitsberekening van de structuren werkt TECHNOCON o.a. met het rekenprogramma SCIA ENGINEER.
 • Alle berekeningen houden rekening met Eurocodes en Europese of nationale normen.
 • De resultaten van de berekeningen worden aangeleverd aan de hand van een rekennota.

Tekenen

 • Het modelleren en traceren van de structuren naar uitvoeringsdossiers worden verwerkt aan de hand van het tekenprogramma TEKLA STRUCTURES STEEL.
 • Het tekenwerk wordt opgebouwd vanuit een 3D-model.
 • Het uitvoeringsdossier bestaat uit de overzichtsplannen, pos- en merktekeningen, de nodige lijsten.
 • We bieden de mogelijkheid om het volledige productiedossier te downloaden via FTP-server.

Brandweerstand - Studie en advies

Staal is onbrandbaar, doch de sterkte neemt zeer snel af als de temperatuur stijgt en de constructie zal bezwijken, of door de temperatuurverandering zo sterk uitzetten dat muren, etc. worden ontzet.

De brandwerendheid van staalconstructies hangt af van een aantal factoren, zoals:

 • de grootte
 • de vorm
 • de aanwezige belasting tijdens de brand
 • de positie van het profiel t.o.v. andere onbrandbare elementen, ofwel het detail

Voor adviezen betreffende de brandweerstand van specifieke staalstructuren, aarzel niet ons te contacteren!

Lastechnieken - Studie en advies

Onze technische expertise betreffende lastechnieken helpt om een hogere productiviteit bij het lassen te bereiken met zo min mogelijk problemen.

Als lasingenieur in spe levert Technocon studie en advies betreffende lastechnieken.

De lasdeskundige adviseert op het vlak van:

 • Productkeuze
 • Lasmethodes
 • Lasprocedures
 • Laskwalificaties
 • Het gebruik van lastoevoegmateriaal
 • Het ontwikkelen van lasprocedures
 • Het analyseren van lasfouten
 • Vermoeiingsberekening
 • ...